Agenda

Cyd-bwyllgor Craffu Dinas-ranbarth Bae Abertawe - Dydd Llun, 12fed Hydref, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Via Microsoft Teams

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o fuddiannau

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 72 KB

3.

Rhaglen Bargen Ddinesig Bae Abertawe - Diweddariad Llafar pdf eicon PDF 82 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Y Diweddaraf am Brosiectau Bargen Ddinesig Bae Abertawe pdf eicon PDF 995 KB

5.

Effaith COVID-19 ar Fargen Ddinesig Bae Abertawe - Cyflwyniad

6.

Monitro'r Rhaglen pdf eicon PDF 83 KB

·        Cynllun Gweithredu

·        Cofrestr Risgiau Rhaglen Bargen Ddinesig Bae Abertawe

·        Cofrestr Risgiau Prosiect Bargen Ddinesig Bae AbertaweDiweddariad Llafar

·        Cofnod o Broblemau Prosiect Bargen Ddinesig Bae AbertaweDiweddariad Llafar

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 60 KB

8.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi'u heithrio) yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100B (4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.