Agenda

Cyd-bwyllgor Craffu Dinas-ranbarth Bae Abertawe - Dydd Llun, 28ain Hydref, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Council Chamber - The Guildhall Swansea

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o fudd

2.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 2 Medi 2019 pdf eicon PDF 80 KB

3.

Rheolau Gweithdrefn Gweddarlledu pdf eicon PDF 224 KB

4.

Diweddariad llafar gan y Cynghorydd Rob Stewart am y Morlyn Llanw

5.

Cyflwyniadau ar Brosiectau Lleol ar gyfer Abertawe

-        Pentref Digidol

-        Sgwâr Digidol

6.

Y diweddaraf gan y Swyddog Adran 151

-        Monitro Ariannol (Adroddiad i ddilyn)

7.

Monitro Rhaglen pdf eicon PDF 150 KB

- Cynllun Gweithredu (datblygwyd mewn ymateb i adolygiadau amrywiol)

- Cofnod o risgiau a phroblemau

- Cofrestr Risgiau (i ddilyn)

- Cynllun rhoi ar waith

 

 

 

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 59 KB