Agenda

Cyd-bwyllgor Craffu Dinas-ranbarth Bae Abertawe - Dydd Llun, 9fed Mawrth, 2020 2.00 pm, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Council Chamber, Carmarthenshire County Council

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o fudd

2.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf pdf eicon PDF 71 KB

3.

Cyflwyniad ar Brosiect Morol Doc Penfro pdf eicon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Diweddariad gan Is-ganghellor Prifysgol Abertawe

5.

Y diweddaraf am y diwygiadau i Gytundeb y Cyd-bwyllgor pdf eicon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

cytundebau cyllido pdf eicon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Monitro'r Rhaglen pdf eicon PDF 82 KB

• Cynllun rhoi ar waith

• Llyfr Cofnodi Materion

• Cofrestr Risgiau

• Cynllun Gweithredu (wedi'i ddatblygu mewn ymateb i adolygiadau amrywiol)

Dogfennau ychwanegol:

8.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 57 KB

9.

Unrhyw Eitemau Brys

Unrhyw eitemau brys (cyhoeddus neu wedi'u heithrio) yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100b (4)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

Gweddarlledu: Mae'n bosib y caiff y cyfarfod hwn ei ffilmio i'w ddarlledu'n fyw neu i'w ddarlledu wedi hynny ar wefan y cyngor. Trwy fynd i mewn i Siambr y Cyngor rydych chi'n rhoi caniatâd i'r cyngor eich ffilmio a'r defnydd posib o'r delweddau a'r recordiadau sain hynny at ddibenion gweddarlledu a/neu hyfforddiant.