Agenda a Chofnodion

Annual Meeting, Pwyllgor Craffu'r Cabinet - Dydd Mercher, 24ain Mai, 2023 2.10 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Charlotte Davies - 01639 763745 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Sefydlu Is-Bwyllgor Craffu Cabinet (Polisi ac Adnoddau) ar sail yr egwyddorion yn yr adroddiad i’r Cyngor Arbennig ar 24 Mai 2023

Cofnodion:

Bod Is-bwyllgor Craffu’r Cabinet (Polisïau ac Adnoddau) yn cael ei sefydlu o dan y telerau a gynhwysir yn yr adroddiad i gyfarfod y cyngor a gynhaliwyd ar 24 Mai 2023, â’r Aelodaeth fel y’i cynhwysir ynddo.