Agenda

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 21ain Mai, 2024 10.00 am

Lleoliad: MULTI-LOCATION MEETING – COUNCIL CHAMBER PORT TALBOT AND MICROSOFT TEAMS

Cyswllt: Chloe Plowman  Democratic Services Officer

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

2.

Datganiadau o fuddiannau

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 109 KB

4.

Gwneud cais am ymweliad(au) safle gan y ceisiadau a gyflwynwyd

Adroddiad/au gan Bennaeth Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Adran A - Materion i'w Penderfynu

Ceisiadau Cynllunio wedi'u hargymell ar gyfer Cymeradwyaeth

5.

Cais rhif. P2023/0960 - 40 Pentwyn, Heol Baglan pdf eicon PDF 1 MB

Adran B - Materion Er Gwybodaeth

6.

Apeliadau a Dderbyniwyd - 18 Mawrth 2024 - 13 Mai 2024 pdf eicon PDF 83 KB

7.

Penderfyniadau Dirprwyedig - 18 Mawrth 2024 - 13 Mai 2024 pdf eicon PDF 224 KB

8.

Eitemau brys