Agenda a Chofnodion

Special, Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 8fed Tachwedd, 2022 10.00 am

Lleoliad: via Microsoft Teams / Hybrid meeting in Council Chamber

Cyswllt: Tammie Davies  Democratic Services Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Croeso a galw’r enwau

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Gwneud cais am ymweliad (au) safle o’r ceisiadau a gyflwynwyd

Cofnodion:

5.

Cais Rhif. P2020/0766 - Wildfox pdf eicon PDF 12 MB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

6.

Penderfynu ar Apeliadau - 3 HYDREF 2022 A 31 HYDREF 2022 pdf eicon PDF 83 KB

Cofnodion:

7.

Penderfyniadau Dirprwyedig - 3 HYDREF 2022 A 31 HYDREF 2022 pdf eicon PDF 209 KB

Cofnodion:

8.

Eitemau brys

Cofnodion: