Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 28ain Mawrth, 2023 10.00 am

Lleoliad: via Microsoft Teams / Hybrid meeting in Council Chamber

Cyswllt: Chloe Plowman  Democratic Services Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Croeso a galw’r enwau

Cofnodion:

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 198 KB

Cofnodion:

4.

Gwneud cais am ymweliad (au) safle o'r ceisiadau a gyflwynwyd

Cofnodion:

5.

Cais P2022/1063 - Safle blaenorol Ysgol Isaf Dyffryn pdf eicon PDF 20 MB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

6.

Apeliadau y Penderfynwyd Arnynt - 05/12/2022 tan 20/03/2023 pdf eicon PDF 85 KB

Cofnodion:

7.

Apeliadau a Dderbyniwyd - 05/12/2022 tan 20/03/2023 pdf eicon PDF 89 KB

Cofnodion:

8.

Penderfyniadau Dirprwyedig - 05/12/2022 tan 20/03/2023 pdf eicon PDF 641 KB

Cofnodion:

9.

Eitemau brys

Cofnodion: