Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 13eg Rhagfyr, 2022 10.00 am

Lleoliad: via Microsoft Teams / Hybrid meeting in Council Chamber

Cyswllt: Chloe Plowman  Democratic Services Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 215 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

4.

Gwneud cais am ymweliad (au) safle o'r ceisiadau a gyflwynwyd

Cofnodion:

5.

Cais Rhif P2022/0608 - Adeilad JCG, Ystad Ddiwydiannol Heol Milland, Castell-nedd pdf eicon PDF 3 MB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

6.

Penderfyniadau Dirprwyedig rhwng 1 Tachwedd 2022 a 5 Rhagfyr 2022 pdf eicon PDF 188 KB

Cofnodion:

7.

Eitemau brys

Cofnodion: