Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 11eg Hydref, 2022 10.00 am

Lleoliad: via Microsoft Teams / Hybrid meeting in Council Chamber

Cyswllt: Chloe Plowman  Democratic Services Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Croeso a galw’r rhestr

Cofnodion:

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 201 KB

Cofnodion:

4.

Gwneud cais am ymweliad (au) safle o’r ceisiadau a gyflwynwyd

Cofnodion:

5.

Rhif y Cais P2021/0856 - Eagle House pdf eicon PDF 15 MB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

6.

Rhif y Cais P2022/0470 - Tir yn Ffordd Baglan pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

7.

Rhif y Cais P2022/0521 - 7 Stryd Clarice pdf eicon PDF 878 KB

Cofnodion:

8.

Apeliadau y Penderfynwyd Arnynt - 11 Gorffennaf 2022 to 3 Hydref 2022 pdf eicon PDF 88 KB

Cofnodion:

9.

Apeliadau a Dderbyniwyd - 11 Gorffennaf 2022 to 3 Hydref 2022 pdf eicon PDF 86 KB

Cofnodion:

10.

Penderfyniadau Dirprwyedig - 1 Awst 2022 to 3 Hydref 2022 pdf eicon PDF 440 KB

Cofnodion:

11.

Eitemau brys

Cofnodion: