Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 22ain Awst, 2023 10.00 am

Lleoliad: MULTI-LOCATION MEETING – COUNCIL CHAMBER PORT TALBOT AND MICROSOFT TEAMS

Cyswllt: Chloe Plowman  Democratic Services Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

3.

Gwneud cais am ymweliad (au) safle o’r ceisiadau a gyflwynwyd

Cofnodion:

4.

Cais Rhif P2023/0265 - Tir yn Foundry Road pdf eicon PDF 823 KB

Cofnodion:

5.

Cais Rhif P2023/0480 - 6 Cardonnel Road pdf eicon PDF 549 KB

Cofnodion:

6.

Cyflwyniad ar geisiadau pdf eicon PDF 8 MB

Cofnodion:

7.

Apeliadau y Penderfynwyd Arnynt - 24/07/2023 tan 11/08/2023 pdf eicon PDF 85 KB

Cofnodion:

8.

Apeliadau a Dderbyniwyd - 24/07/2023 tan 11/08/2023 pdf eicon PDF 83 KB

Cofnodion:

9.

Penderfyniadau Dirprwyedig - 24/07/2023 tan 11/08/2023 pdf eicon PDF 154 KB

Cofnodion:

10.

Eitemau brys

Cofnodion: