Agenda

Cyfarfod Blynyddol y Cyngor - Dydd Mawrth, 7fed Mehefin, 2022 2.00 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Canolfan Ddinesig Port Talbot. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Maer ar gyfer 2022/2023

·        Araith y Maer newydd

 

·        Pleidlais o Ddiolch i’r maer sy’n ymadael

 

·        Araith maer sy’n gadael

 

Gohiriad Byr

2.

Penodi Arweinydd a Dirprwy Arweinydd y Cyngor ar gyfer pdf eicon PDF 292 KB

3.

Materion Gw2einyddu 2021/2022 (Dogfennau i'w Dilyn) pdf eicon PDF 318 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Eitemau brys

Bydd y Maer yn datgan bod y cyfarfod ar gau

 

Sylwchy cynhelir y cyfarfodydd canlynol ar ddiwedd y Cyngor:

 

Y Cabinet

 

Pwyllgor Craffu’r Cabinet

 

Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo