Agenda

Cyngor - Dydd Mercher, 13eg Mawrth, 2024 3.30 pm

Lleoliad: Hybrid Chamber and Via Microsoft Teams

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN A

1.

Cyhoeddiadau'r Maer

2.

Cyhoeddiadau'r Arweinydd

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Holi'r Cyhoedd

RHAN B

5.

Systemau Pleidleisio ar gyfer Prif Faes - Etholiadau Llywodraeth Leol pdf eicon PDF 260 KB

RHAN C

6.

Hysbysiad o Gynnig o dan Adran 10 o Ran 4 (Rheolau Gweithdrefn) Cyfansoddiad y Cyngor

7.

Cwestiynau gan Aelodau, gyda Rhybudd, o dan Reol 9.2 o Reolau Gweithdrefn y Cyngor

8.

Eitemau brys