Agenda

Budget, Cyngor - Dydd Iau, 7fed Mawrth, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Hybrid Chamber and Via Microsoft Teams

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN A

1.

Cyhoeddiadau'r Maer

2.

Cyhoeddiadau'r Arweinydd

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Holi'r Cyhoedd

RHAN B

5.

Cynigion cyllideb refeniw 2024/25 pdf eicon PDF 2 MB

6.

Strategaeth Gyfalaf a Rhaglen Gyfalaf 2024/25 I 2026/27 pdf eicon PDF 831 KB

7.

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys, Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol, a Pholisi Darpariaeth Isafswm Refeniw pdf eicon PDF 403 KB

8.

Treth y Cyngor 2024/25 pdf eicon PDF 263 KB

RHAN C

9.

Hysbysiad o Gynnig o dan Adran 10 o Ran 4 (Rheolau Gweithdrefn) Cyfansoddiad y Cyngor

10.

Cwestiynau gan Aelodau, gyda Rhybudd, o dan Reol 9.2 o Reolau Gweithdrefn y Cyngo

11.

Eitemau brys