Agenda

Cyngor - Dydd Mercher, 15fed Tachwedd, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Via Microsoft Teams

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN A

1.

Cyhoeddiadau'r maer

2.

Cyhoeddiadau'r arweinydd

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 142 KB

5.

Holi'r Cyhoedd

RHAN B

6.

Prif Swyddog Tân - Cyflwyniad Blynyddol i'r Cyngor

7.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 648 KB

8.

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth pdf eicon PDF 6 MB

RHAN C

9.

Hysbysiad o Gynnig o dan Adran 10 o Ran 4 (Rheolau Gweithdrefn) Cyfansoddiad y Cyngor

10.

Cwestiynau gan Aelodau, gyda Rhybudd, o dan Reol 9.2 o Reolau Gweithdrefn y Cyngor

11.

Eitemau brys