Agenda

Cyngor - Dydd Mercher, 12fed Gorffennaf, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Via Microsoft Teams

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN A

1.

Cyhoeddiadau'r Maer

2.

Cyhoeddiadau'r Arweinydd

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Cofnodion cyfarfod blaenorol y Cyngor pdf eicon PDF 131 KB

5.

Cwestiynau Cyhoeddus

RHAN B

6.

Newidiadau i Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 215 KB

7.

Penodiad Prif Weithredwr Freeport pdf eicon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Strategaeth Hybu'r Gymraeg pdf eicon PDF 412 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Strategaeth Data a Thechnoleg Digidol pdf eicon PDF 618 KB

RHAN C

10.

Hysbysiad o Gynnig o dan Adran 10 o Ran 4 (Rheolau Gweithdrefn) Cyfansoddiad y Cyngor

11.

Cwestiynau gan Aelodau, gyda Rhybudd, o dan Reol 9.2 o Reolau Gweithdrefn y Cyngor

12.

Eitemau brys