Agenda a chofnodion drafft

SPECIAL, Cyngor - Dydd Iau, 2ail Mawrth, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiadau meiri

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiadau arweinwyr

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol pdf eicon PDF 222 KB

Cofnodion:

5.

Amser cwestiynau cyhoeddus

Cofnodion:

6.

2023/2024 Cynigion cyllideb Refeniw pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

7.

Treth y Cyngor 2023/2024 pdf eicon PDF 195 KB

Cofnodion:

8.

Strategaeth Gyfalaf a Rhaglen Gyfalaf pdf eicon PDF 828 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

9.

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys, Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol, a Pholisi Darparu Isafswm Refeniw pdf eicon PDF 403 KB

Cofnodion:

10.

Newidiadau i Aelodaeth Pwyllgor pdf eicon PDF 211 KB

Cofnodion:

11.

Hysbysiad o Gynnig o dan Adran 10 o Ran 4 (Rheolau Gweithdrefnau) Cyfansoddiad y Cyngor

Cofnodion:

12.

Cwestiynau gan Aelodau, gyda Hysbysiad, dan Reol 9.2 o Reolau Gweithdrefnau'r cyngor

Cofnodion:

13.

Eitemau brys

Cofnodion: