Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Mercher, 1af Chwefror, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Hybrid Chamber/ Microsoft Teams

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiadau'r Maer

Cofnodion:

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 3 - 6) pdf eicon PDF 126 KB

Cofnodion:

4.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

5.

Y Pwyllgor Safonau - Penodi Aelodau Annibynnol (Tudalennau 7 - 8) pdf eicon PDF 209 KB

Cofnodion:

6.

Newidiadau i Aelodaeth y Pwyllgor (Tudalennau 9 - 12) pdf eicon PDF 212 KB

Cofnodion:

7.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwyr y Gwasanaethau Cymdeithasol (Tudalennau 13 - 64) pdf eicon PDF 393 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

8.

Hysbysiad o gynnig dan Adran 10 Rhan 4 (Rheolau Gweithdrefnau) Cyfansoddiad y Cyngor

Cofnodion:

9.

Cwestiynau gan Aelodau, gyda Hysbysiad, dan Reol 9.2 Rheolau Gweithdrefnau'r Cyngor

Cofnodion:

10.

Eitemau brys

Cofnodion: