Agenda

Cyngor - Dydd Mercher, 26ain Ebrill, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN A

1.

Cyhoeddiadau'r Maer

2.

Cyhoeddiadau'r Arweinydd

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 331 KB

5.

Amser cwestiynau cyhoeddus

RHAN B

6.

Cyflwyniad Archwilio Cymru pdf eicon PDF 437 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhaglen Newid Strategol Gweithio mewn Partneriaeth ar gyfer Ein Pobl, Ein Lleoedd ac Ein Planed 2023-2024. (Wedi'i chynnwys yng Nghynllun Corfforaethol 2022-2027) pdf eicon PDF 313 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynllun Lles y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus pdf eicon PDF 416 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd 2023-2028 pdf eicon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 306 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cabinet yr Wrthblaid pdf eicon PDF 418 KB

RHAN C

12.

Hysbysiad o Gynnig o dan Adran 10 o Ran 4 (Rheolau Gweithdrefn) Cyfansoddiad y Cyngor

13.

Cwestiynau gan Aelodau, gyda Rhybudd, o dan Reol 9.2 o Reolau Gweithdrefnau'r Cyngor

14.

Eitemau brys