Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Mercher, 14eg Rhagfyr, 2022 2.00 pm

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiadau'r Maer

Cofnodion:

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

3.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

4.

Polisi Cyfarfod Aml-leoliad (Tudalennau 3 - 24) pdf eicon PDF 196 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5.

Newidiadau i Aelodaeth Pwyllgorau a Chyrff Allanol (Tudalennau 25 - 28) pdf eicon PDF 211 KB

Cofnodion:

6.

Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor (Tudalennau 29 - 42) pdf eicon PDF 265 KB

Cofnodion:

7.

Hysbysiad o gynnig dan Adran 10 Rhan 4 (Rheolau Gweithdrefnau) Cyfansoddiad y Cyngor

Cofnodion:

8.

Cwestiynau gan Aelodau, gyda Hysbysiad, dan Reol 9.2 Rheolau Gweithdrefnau'r Cyngor

Cofnodion:

9.

Eitemau brys

Cofnodion: