Agenda a chofnodion drafft

Cyngor - Dydd Mercher, 9fed Tachwedd, 2022 2.00 pm

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiadau meiri

Cofnodion:

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

3.

Cofnodion y Cyfarfod/au o'r Cyngor Blaenorol a gynhaliwyd ar y 25ain Mai 2022, 13 Gorffennaf 2022 a'r 12fed o Fedi 2022. pdf eicon PDF 120 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

4.

Amser cwestiynau cyhoeddus

Cofnodion:

5.

Cyflwyniad gan Brif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cofnodion:

6.

Cynllun Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyrraeth Gynnar CNPT 2022 - 2023 pdf eicon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

7.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Corfforaethol 2021/2022 pdf eicon PDF 424 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

8.

Newidiadau i Gymesuredd Gwleidyddol ac Aelodaeth Pwyllgor pdf eicon PDF 212 KB

Cofnodion:

9.

Awdurdod i Recriwtio i Swydd Cyfarwyddwr Corfforaethol - Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol pdf eicon PDF 198 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

10.

Adolygiad 2023 o Etholaethau Seneddol - Cynigion Diwygiedig pdf eicon PDF 259 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

11.

Pwyllgor Safonau NPTCBC - Penodi Aelodau Annibynnol pdf eicon PDF 208 KB

Cofnodion:

12.

Hysbysiad o Gynnig o dan Adran 10 o Ran 4 (Rheolau Gweithdrefnau) Cyfansoddiad y Cyngor

Cofnodion:

13.

Cwestiynau gan Aelodau, gyda Hysbysiad, dan Reol 9.2 o Reolau Gweithdrefnau'r cyngor

Cofnodion:

14.

Eitemau brys

Cofnodion: