Agenda

Cyngor - Dydd Mercher, 13eg Gorffennaf, 2022 2.00 pm

Lleoliad: Multi Location Meeting

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN A

1.

Cyhoeddiadau'r Maer

2.

Datganiadau o fuddiannau

3.

Datganiad gan Arweinydd y Cyngor

4.

Hawl i Holi'r Cyhoedd

RHAN B

5.

Pwyllgor Safonau CBSCNPT - Penodi Aelod Annibynnol pdf eicon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Newid i Gymesuredd Gwleidyddol ac Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

RHAN C

7.

Rhybudd o gynnig dan Adran 10 Rhan 4 (Rheolau Gweithdrefnau) Cyfansoddiad y Cyngor

8.

Cwestiynau gan Aelodau, gyda Hysbysiad, dan Reol 9.2 Rheolau Gweithdrefnau'r Cyngor

9.

Eitemau brys