Agenda a chofnodion drafft

Annual Meeting, Y Cabinet - Dydd Mercher, 15fed Mai, 2024 2.05 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

3.

Penodi Aelodau i'r Cyd-bwyllgorau ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2024/2025

Cofnodion:

4.

Penodiadau gweithredol eraill i gyrff allanol a chyrff cyhoeddus eraill

Cofnodion:

5.

Eitemau brys

Cofnodion: