Agenda a Chofnodion

Y Cabinet - Dydd Mercher, 28ain Chwefror, 2024 2.05 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 207 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5.

Blaenraglen Waith 2023/24 pdf eicon PDF 405 KB

Cofnodion:

6.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

7.

Adroddiad Monitro'r Trysorlys pdf eicon PDF 264 KB

Cofnodion:

8.

Monitro'r Gyllideb Refeniw 3-20 pdf eicon PDF 872 KB

Cofnodion:

9.

Monitro'r Gyllideb Cyfalaf - Chwarter 3 pdf eicon PDF 399 KB

Cofnodion:

10.

Dangosyddion Perfformiad Chwarter 3 pdf eicon PDF 478 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

11.

Eitemau brys

Cofnodion: