Agenda

Extra, Y Cabinet - Dydd Mercher, 27ain Mawrth, 2024 2.05 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1

1.

Penodi Cadeirydd

2.

Cyhoeddiad(au)’r Cadeirydd

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Mater/ion i benderfynu arnynt:

6.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2022-2023 pdf eicon PDF 386 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eitemau brys