Agenda a Chofnodion

Special (Replaces Cab (P&R)), Y Cabinet - Dydd Mawrth, 28ain Tachwedd, 2023 2.05 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Blaenraglen Waith 2023/24 pdf eicon PDF 411 KB

Cofnodion:

5.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

6.

Enwebu Aelod Etholedig i'r Pwyllgor Gwasanaethau Mabwysiadu Cenedlaethol pdf eicon PDF 217 KB

Cofnodion:

7.

Gosod Sylfaen Treth y Cyngor 24/25 pdf eicon PDF 252 KB

Cofnodion:

8.

Adolygiad o Strategaeth Digidol Archwilio Cymru - Ymateb Sefydliadol pdf eicon PDF 410 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

9.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Corfforaethol "Adfer, Ailosod, Adnewyddu" 2022-2027 ar gyfer y cyfnod: 1 Ebrill 2022 i 31 Mawrth 2023 pdf eicon PDF 388 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

10.

Rhaglen Newid Strategol 2023-2024 - "Gweithio mewn Partneriaeth ar gyfer ein Pobl, Ein Lleoedd a'n Planed" - Diweddariad ar Gynnydd pdf eicon PDF 398 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

11.

Cynllun Gweithredu Gwella Llywodraethu Corfforaethol ar gyfer 2023-2024 - Adroddiad Cynnydd Hanner Blwyddyn pdf eicon PDF 376 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

12.

Eitemau brys

Cofnodion:

13.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd pdf eicon PDF 313 KB

Cofnodion:

14.

Sgiliau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU a Rownd 2 y Rhaglen Lluosi

Cofnodion:

15.

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Morgannwg (yn eithriedig o dan Baragraff 14)

Cofnodion:

16.

Cronfa Ymddiriedolaeth Harold a Joyce Charles (yn eithriedig o dan baragraff 14)

Cofnodion: