Agenda a Chofnodion

Special - Budget/Freeport, Y Cabinet - Dydd Mercher, 20fed Rhagfyr, 2023 2.05 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Amser Cwestiynau Cyhoeddus

Cofnodion:

5.

Cyllideb 2024/25 pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

6.

Cyllid Grant y Trydydd Sector pdf eicon PDF 394 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

7.

Eitemau brys

Cofnodion:

8.

Mynediad i gyfarfodydd pdf eicon PDF 310 KB

Cofnodion:

9.

Dyfarnu Grantiau ar gyfer 2024 - 2025 - Achos Busnes Amlinellol - Porthladd Rhydd Celtaidd (Yn eithriedig o dan baragraph 14)

Cofnodion: