Agenda a Chofnodion

Annual Meeting, Y Cabinet - Dydd Mercher, 24ain Mai, 2023 2.05 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Sefydlu Is-Bwyllgor Cabinet (Polisi ac Adnoddau)

Cofnodion:

3.

Penodi Aelodau ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2023/2024 i'r Cyd-bwyllgorau

Cofnodion:

4.

Apwyntiadau gweithredol eraill i gyrff allanol a chyrff cyhoeddus eraill

Cofnodion: