Agenda

Y Cabinet - Dydd Mercher, 17eg Ebrill, 2024 2.05 pm

Lleoliad: Microsoft Teams Meeting / Hybrid Conference Room 2, Ground Floor, Port Talbot Civic Centre

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1

1.

Penodi Cadeirydd

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 120 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Materion i'w Penderfynu:

6.

Archwilio Cymru - Safbwynt Defnyddwyr y Gwasanaeth pdf eicon PDF 447 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eitemau brys

Rhan 2

8.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd pdf eicon PDF 311 KB

9.

Cynllun Cymhorthdal Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer Bargen Ddinesig Bae Abertawe (Yn eithriedig dan Baragraff 16)