Agenda a Chofnodion

Budget, Y Cabinet - Dydd Mercher, 6ed Mawrth, 2024 2.05 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

5.

Cynigion y Gyllideb Refeniw ar gyfer 2024/25 pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

6.

Strategaeth Gyfalaf a Rhaglen Gyfalaf 2024/25 i 2026/27 pdf eicon PDF 828 KB

Cofnodion:

7.

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys, Strategaeth Buddsoddi Flynyddol a Pholisi Darpariaeth Isafswm Refeniw pdf eicon PDF 402 KB

Cofnodion:

8.

Eitemau brys

Cofnodion: