Agenda a Chofnodion

Y Cabinet - Dydd Llun, 22ain Ionawr, 2024 10.35 am

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 154 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5.

Blaenraglen Waith 2023/24 pdf eicon PDF 404 KB

Cofnodion:

6.

Public Question Time

Cofnodion:

7.

Hunanasesiad 2022-2023 pdf eicon PDF 392 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

8.

Adroddiad ynghylch y Diweddaraf am Sefyllfa'r Setliad pdf eicon PDF 265 KB

Cofnodion:

9.

Eitemau brys

Cofnodion:

10.

Cadeirydd APSE Cymru – Tai, Digartrefedd a Chymorth Cymunedol pdf eicon PDF 216 KB

Cofnodion:

11.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd

Cofnodion:

12.

Ymgynghoriad y Swyddfa Gartref ar Lwybrau Diogel a Chyfreithiol

Cofnodion: