Agenda a Chofnodion

Y Cabinet - Dydd Mercher, 8fed Tachwedd, 2023 2.05 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 134 KB

Cofnodion:

5.

Blaenraglen Waith 2023/24 pdf eicon PDF 414 KB

Cofnodion:

6.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

7.

Adroddiad Blynyddol Drafft 22/23 pdf eicon PDF 386 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

8.

Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth (2023-2026) pdf eicon PDF 6 MB

Cofnodion:

9.

Cynnig arfaethedig i gau swyddfeydd arian yng Nghanolfannau Dinesig Castell-nedd a Phort Talbot pdf eicon PDF 739 KB

Cofnodion:

10.

2022/23 - Adroddiad Alldro Rheoli'r Trysorlys pdf eicon PDF 334 KB

Cofnodion:

11.

Monitro'r Gofrestr Risgiau 2023/24 pdf eicon PDF 621 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

12.

Eitemau brys

Cofnodion:

13.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd pdf eicon PDF 312 KB

Cofnodion:

14.

Adolygiad Trafnidiaeth Teithwyr - Penodi Ymgynghorwyr (yn eithriedig o dan Baragraff 14)

Cofnodion:

15.

Cytundeb Opsiynau Arfaethedig - Hawddfreintiau o fewn Ardal Tonmawr (yn eithriedig o dan baragraff 14)

Cofnodion: