Agenda a Chofnodion

Y Cabinet - Dydd Mercher, 20fed Medi, 2023 2.05 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 226 KB

Cofnodion:

5.

Blaenraglen Waith 2023/24 pdf eicon PDF 437 KB

Cofnodion:

6.

Amser Cwestiynau Cyhoeddus

Cofnodion:

7.

Rhagolwg pdf eicon PDF 360 KB

Cofnodion:

8.

Ymateb y cyngor i ganfyddiadau Archwiliad Gosod Amcanion Lles Archwilio Cymru pdf eicon PDF 394 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

9.

Gorymdeithiau Coffa - Castell-nedd a Phort Talbot pdf eicon PDF 572 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

10.

Strategaethau Diwylliant a Chyrchfannau pdf eicon PDF 330 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

11.

Strategaeth Treftadaeth* pdf eicon PDF 339 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

12.

Chwarter 1 - Monitro'r Gyllideb Refeniw pdf eicon PDF 849 KB

Cofnodion:

13.

Chwarter 1 - Monitro'r Gyllideb Gyfalaf pdf eicon PDF 365 KB

Cofnodion:

14.

Monitro Rheoli'r Trysorlys pdf eicon PDF 267 KB

Cofnodion:

15.

Chwarter 1 - Dangosyddion Perfformiad - 23/24 pdf eicon PDF 380 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

16.

Adroddiad Blynyddol Canmoliaeth a Chwynion 2022-2023 pdf eicon PDF 429 KB

Cofnodion:

17.

Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon 2022/2023 pdf eicon PDF 320 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

18.

Eitemau brys

Cofnodion:

19.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd pdf eicon PDF 310 KB

Cofnodion:

20.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (yn eithriedig o dan Baragraff 14)

Cofnodion: