Agenda

Y Cabinet - Dydd Iau, 19eg Ionawr, 2023 2.01 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Jayne Woodman-Ralph 

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1

1.

Penodi Cadeirydd

2.

Cadeiryddion Annoucements

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Amser Holi'r Cyhoedd

5.

Cynigion Cyllidebol 2023/2024 ar gyfer Ymgynghori pdf eicon PDF 918 KB

6.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU - Cymeradwyo Prosiectau Angor Strategol (Yn Eithriedig o dan Baragraff) pdf eicon PDF 420 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eitemau brys

8.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd pdf eicon PDF 310 KB

Rhan 2

9.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU - Cymeradwyo Prosiectau Angor Strategol (Yn Eithriedig o dan Baragraff 14)