Agenda

Y Cabinet - Dydd Mercher, 22ain Chwefror, 2023 2.01 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1

1.

Penodi Cadeirydd

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 395 KB

5.

Blaenraglen Waith 2022/2023 pdf eicon PDF 497 KB

6.

Cwestiynau gan y cyhoedd

I'W BENDERFYNU

7.

Hunanasesiad 2021/2022 pdf eicon PDF 392 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Sefydlu fforwm cyswllt ar gyfer Cyrchfan Antur Cwm Afan pdf eicon PDF 240 KB

9.

Sefydlu Panel Cynghori mewn perthynas â'r Ganolfan Ragoriaeth Fyd-eang ar gyfer Rheilffyrdd pdf eicon PDF 246 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cam Un yr Adolygiad Llety pdf eicon PDF 332 KB

Dogfennau ychwanegol:

I'W FONITRO

11.

Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf 2022/2023 - fel yr oedd ar ddiwedd mis Rhagfyr 2022 pdf eicon PDF 345 KB

12.

Adroddiad Monitro'r Gyllideb Refeniw 2022/2023 - fel yr oedd ar ddiwedd mis Rhagfyr 2022 pdf eicon PDF 589 KB

13.

Treasury Management Report 2022/2023 pdf eicon PDF 267 KB

14.

Adroddiad Adolygu Canol Blwyddyn Rheoli'r Drysorfa 2022/2023 pdf eicon PDF 382 KB

15.

Adroddiad Monitro'r Gofrestr Risgiau pdf eicon PDF 568 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Eitemau brys