Agenda a Chofnodion

Y Cabinet - Dydd Mercher, 19eg Hydref, 2022 2.01 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

5.

Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf 2022/2023 - yn ôl diwedd mis Medi 2022 pdf eicon PDF 349 KB

Cofnodion:

6.

Adroddiad Monitro'r Gyllideb Refeniw 2022/2023 - yn ôl diwedd mis Medi 2022 pdf eicon PDF 797 KB

Cofnodion:

7.

Monitro Rheoli’r Trysorlys 2022/2023 pdf eicon PDF 272 KB

Cofnodion:

8.

Adroddiad Monitro Rheoli’r Trysorlys 2021/2022 pdf eicon PDF 343 KB

Cofnodion:

9.

Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2022/2023 i 2027/2028 pdf eicon PDF 273 KB

Cofnodion:

10.

Ymateb i Bapur Ymgynghori Llywodraeth Cymru - 'Treth Gyngor Decach' pdf eicon PDF 528 KB

Cofnodion:

11.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU - Gweithredu pdf eicon PDF 483 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

12.

Cynllun Gweithlu Strategol 2022 - 2027: Strategaeth Dyfodol Gwaith pdf eicon PDF 423 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

13.

Adroddiad Blynyddol y Cynllun Corfforaethol 1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022 pdf eicon PDF 424 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

14.

Adolygiad Strategaeth Hybu'r Gymraeg pdf eicon PDF 436 KB

Cofnodion:

15.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) pdf eicon PDF 193 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

16.

Dangosyddion Corfforaethol a Dangosyddion Lefel Gwasanaeth Cyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr ar gyfer Chwarter 1 (1 Ebrill 2022 - 30 Mehefin 2022 pdf eicon PDF 336 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

17.

Eitemau brys

Cofnodion: