Agenda

Y Cabinet - Dydd Mercher, 29ain Mehefin, 2022 2.01 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1

1.

Penodi Cadeirydd

2.

Cyhoeddiadau'r Cadeiryddion

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Blaenraglen Waith 2022/2023 pdf eicon PDF 542 KB

5.

Cwestiynau gan y cyhoedd

6.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol pdf eicon PDF 137 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ysgol Cychwyn Cyfrwng Cymraeg - Mynachlog Nedd pdf eicon PDF 760 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg pdf eicon PDF 544 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllun Cymorth Disgresiynol Costau Byw Llywodraeth Cymru pdf eicon PDF 474 KB

10.

Cynllun Cymorth Caledi Castell-nedd Port Talbot pdf eicon PDF 520 KB

11.

Gorchmynion Traffig - Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Terfyn Cyflymder 30MYA Arfaethedig pdf eicon PDF 326 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Gorchmynion Traffig - Amodau Cynllunio ar gyfer y Datblygiad Tai Newydd pdf eicon PDF 310 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Eitemau brys

14.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd pdf eicon PDF 307 KB

Rhan 2

15.

Cynigion ar gyfer Cronfa Codi'r Gwastad (Yn eithriedig dan baragraff 14)

16.

Cyfle Porthladd Rhydd Posib Castell-nedd Port Talbot (Yn eithriedig dan baragraff 14)