Agenda

Annual Meeting, Decisions in Minutes, Y Cabinet - Dydd Mawrth, 7fed Mehefin, 2022 2.01 pm

Cyswllt: Jayne Woodman 

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1

1.

Penodi Cadeirydd

2.

Datganiadau o fuddiannau

3.

Sefydlu Is-bwyllgor (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet

4.

Penodi Aelodau ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2022/2023 i'r Cyd-bwyllgorau:

5.

Apwyntiadau gweithredol eraill i gyrff allanol a chyrff cyhoeddus eraill

6.

Eitemau brys