Agenda a Chofnodion

Y Cabinet - Dydd Mercher, 17eg Mai, 2023 2.01 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

5.

Cymeradwyo rhoi indemniad i Karen Jones mewn perthynas ag Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru pdf eicon PDF 218 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

6.

Cadeirydd Cymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru - Grwp Cynghori Newid yn yr Hinsawdd ac Ynni Adnewyddadwy pdf eicon PDF 215 KB

Cofnodion:

7.

Archwilio Cymru - Sefyllfa Ariannol Sicrwydd ac Asesiad Risg pdf eicon PDF 439 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

8.

Diweddariad mewn perthynas â chyflwyno Cynllun Rhyddhad Caledi Castell-nedd Port Talbot pdf eicon PDF 545 KB

Cofnodion:

9.

Eitemau brys

Cofnodion: