Agenda a Chofnodion

Y Cabinet - Dydd Mercher, 5ed Ebrill, 2023 2.01 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 131 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

6.

Strategaeth Hybu'r Gymraeg pdf eicon PDF 315 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

7.

Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd pdf eicon PDF 228 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

8.

Polisi Rheoli Risgiau Corfforaethol pdf eicon PDF 558 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

9.

Ymateb i'r Ymgynghoriad ar y Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy pdf eicon PDF 348 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

10.

Dangosyddion Perfformiad Chwarter 3 pdf eicon PDF 337 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

11.

Y Diweddaraf am Gamau Gweithredu Brys pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

12.

Eitemau brys

Cofnodion: