Agenda

Y Cabinet - Dydd Iau, 28ain Gorffennaf, 2022 2.01 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Jayne Woodman 

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1

1.

Penodi Cadeirydd

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

5.

Blaenraglen Waith 2022/23 pdf eicon PDF 444 KB

6.

Cwestiynau gan y cyhoedd

7.

Ehangu Dechrau'n Deg - Cam 1 pdf eicon PDF 346 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Defnyddio staff mewnol ar gyfer Gwasanaethau Hamdden pdf eicon PDF 471 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Dyraniadau Ychwanegol ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf pdf eicon PDF 395 KB

10.

Gofal plant mewn Ysgolion ac Adeiladau Addysg: Newidiadau Dros Dro i Drefniadau Rhent Cyfredol pdf eicon PDF 605 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Comisiynu Gwasanaethau a Ariennir gan Deuluoedd yn Gyntaf pdf eicon PDF 384 KB

12.

Gwasanaeth Adnewyddu ac Addasu Tai (HRAS) - Polisi Adnewyddu Tai'r Sector Preifat pdf eicon PDF 219 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Dyddiadau Tymhorau Ysgol 2024-2025 pdf eicon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU pdf eicon PDF 529 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Gofynion y Depo Gwastraff ac Adleoli'r Cerbydlu pdf eicon PDF 276 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Eitemau brys

Rhan 2

17.

Mynediad i gyfarfodydd pdf eicon PDF 244 KB

18.

Heol Panteg/Cyfyng, Tirlithriad (Yn eithriedig dan Baragraffau 13 ac 14)

19.

Darparu Canolfan Groeso (Yn eithriedig dan Baragraff 14)