Agenda a chofnodion drafft

Y Cabinet - Dydd Mercher, 29ain Mai, 2024 2.05 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cofnodion cyfarfod blaenorol y Cabinet pdf eicon PDF 184 KB

Cofnodion:

5.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

6.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

7.

Sefydlu Cyd-bwyllgor gyda Chyngor Sir Penfro mewn perthynas â Phorthladd Rhydd Celtaidd pdf eicon PDF 427 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

8.

Penodi Uwch-grwner ar gyfer Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot pdf eicon PDF 436 KB

Cofnodion:

9.

Cynnydd i Ffïoedd Cerbydau Hacni (tacsis) pdf eicon PDF 221 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

10.

Eitemau brys

Cofnodion:

11.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd pdf eicon PDF 243 KB

Cofnodion:

12.

Replacement Community Services Transport Vehicle

Cofnodion:

13.

Hawddfraint am byth arfaethedig - Parc Manwerthu Pontardawe

Cofnodion: