Agenda a Chofnodion

Annual Meeting, Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo - Dydd Mercher, 24ain Mai, 2023 2.15 pm

Lleoliad: Multi Location Hybrid Microsoft Teams/Council Chamber

Cyswllt: Sarah McCluskie 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Is-bwyllgor Deddfau Trwyddedu a Hapchwarae

a)   To consider the appointments of the Licensing and Gambling Acts Sub Committee for the Civic Year 2023/2024, comprising 3 places, for the purpose of the functions as set out in the Constitution.

b)   To affirm the Sub Committee Membership based on the principles in the report to the Special Council on the 24 May 2023

c)    To appoint the Chair and Vice Chair of the Sub Committee

Cofnodion:

 

 PENDERFYNWYD

(a) bod penodiad yr Is-bwyllgor uchod ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2023/24, sy’n    cynnwys 3 lle, at ddiben y swyddogaethau fel y’u nodir yn y cyfansoddiad, yn cael eu cymeradwyo:

 

(b) bod aelodaeth yr Is-bwyllgor yn cael ei chadarnhau fel y’i nodir yn adroddiad cyfarfod y cyngor a gynhaliwyd ar 24 Mai 2023, a bod y trefniadau eraill fel y’u nodir yn yr adroddiad hwnnw’n cael eu cadarnhau hefyd;

 

(c) bod yr Aelodau canlynol yn cael eu penodi fel Cadeirydd ac Is-gadeirydd yr Is-bwyllgor, yn ôl eu trefn:-

 

Y Cynghorwyr A Richards a J Henton