Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo - Dydd Llun, 10fed Gorffennaf, 2023 10.00 am

Lleoliad: Multi Location Hybrid Microsoft Teams/Council Chamber

Cyswllt: Sarah McCluskie 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 

3.

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Hapchwarae a'r Is-bwyllgor Deddfau Trwyddedu a Hapchwarae pdf eicon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo a gynhaliwyd ar 24 Mai 2023 ac 17 Hydref 2023 fel cofnod cywir.

 

Cymeradwywyd cofnodion cyfarfodydd blaenorol yr Is-bwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo a gynhaliwyd ar 6 Mawrth 2023, 30 Ionawr 2023, 12 Rhagfyr 12022, 14 Tachwedd 2022 ac 17 Hydref 2020 fel cofnod cywir.

 

4.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.