Cofnodion drafft

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 8fed Ebrill, 2024 2.00 pm

Lleoliad arfaethedig: Hybrid - Conference Room, Port Talbot Civic Centre and Microsoft Teams

Cyswllt: Pamela Chivers  E-bost: p.chivers@npt.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Declarations of Interest

Cofnodion:

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 363 KB

Cofnodion:

3.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 465 KB

Cofnodion:

4.

Adroddiad Terfynol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol pdf eicon PDF 845 KB

Cofnodion:

5.

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd pdf eicon PDF 96 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

6.

Cwmpasu Tasg a Gorffen; Ymdrin ag Aflonyddu a Bygwth ac Amrywiaeth mewn Democratiaeth pdf eicon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

7.

Urgent Items

Cofnodion: