Cofnodion

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 4ydd Medi, 2023 2.00 pm

Cyswllt: Pamela Chivers  E-bost: p.chivers@npt.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

3.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 464 KB

Cofnodion:

4.

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Democrataidd 2022-2023 pdf eicon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5.

Rhaglen Hyfforddi Aelodau Drafft pdf eicon PDF 381 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

6.

Wythnos Democratiaeth Leol pdf eicon PDF 221 KB

Cofnodion:

7.

Eitemau brys

Cofnodion: