Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 13eg Chwefror, 2023 2.00 pm

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 195 KB

Cofnodion:

3.

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus pdf eicon PDF 319 KB

Cofnodion:

4.

Adroddiadau Blynyddol yr Aelodau pdf eicon PDF 326 KB

Cofnodion:

5.

Adolygiadau Datblygiad Personol Aelodau pdf eicon PDF 736 KB

Cofnodion:

6.

Arolwg Blynyddol o Aelodau pdf eicon PDF 96 KB

Cofnodion:

7.

Amserau cyfarfodydd pdf eicon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

8.

Blaenraglen Waith 2022-23 pdf eicon PDF 403 KB

Cofnodion:

9.

Eitemau brys

Cofnodion: