Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 17eg Ebrill, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 298 KB

Cofnodion:

3.

Adroddiad Terfynol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2023/24 pdf eicon PDF 477 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

4.

Asesiad o adnoddau i gefnogi Swyddogaeth y Gwasanaethau Democrataidd pdf eicon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 290 KB

Cofnodion:

6.

Eitemau brys

Cofnodion: