Agenda a Chofnodion

Longlisting for post of Chief Executive, NPTCBC, Pwyllgor Penodiadau Arbennig - Dydd Mercher, 8fed Mai, 2024 10.00 am

Lleoliad: Multi - Location Meeting via Teams or Council Chamber, Port Talbot Civic Centre

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

2.

Mynediad i gyfarfodydd

Cofnodion:

3.

Rhestr hir ar gyfer swydd Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Cofnodion: