Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Penodiadau Arbennig - Dydd Llun, 27ain Tachwedd, 2023 2.30 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

3.

Disgrifiad swydd a manyleb person pdf eicon PDF 563 KB

Cofnodion:

4.

Mynediad i gyfarfodydd

Cofnodion:

5.

Llunio rhestr fer ar gyfer swydd Pennaeth Tai a Chymunedau

Cofnodion: