Agenda a chofnodion drafft

Shortlisting for the post of Chief Executive, NPTCBC, Pwyllgor Penodiadau Arbennig - Dydd Llun, 3ydd Mehefin, 2024 10.00 am

Lleoliad: Multi-Location Meeting via Teams or Council Chamber, Port Talbot Civic Centre

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 99 KB

Cofnodion:

4.

Mynediad i gyfarfodydd

Cofnodion:

5.

Rhestr fer ar gyfer swydd y Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Cofnodion: